Zasady gry

PUNKTACJA

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW W SEZONIE 2019:

PGE Ekstraliga, Nice PLŻ oraz 2.LŻ:

Typujemy dokładne wyniki spotkań PGE Ekstraligi, Nice Polskiej Ligi Żużlowej oraz 2.LŻ, fazy zasadniczej oraz play-off sezonu 2019.

Za dokładne wytypowanie zwycięzcy i wyniku meczu - 60 pkt.

Przykład: Falubaz - Unia Leszno, typ: 50:40, wynik: 50:40 - gracz otrzymuje 60 pkt.

Za wytypowanie remisu - 250 pkt.

Za błędne wytypowanie zwycięzcy - 0 pkt.

Za idealne trafienie wyniku w meczu ligowym (np. 48:42) - bonus 10 pkt. (nie dot. remisów).

Za trafne wytypowanie zwycięstwa jednej z drużyn różnicą co najmniej 40 punktów (np. 65:25) - bonus 50 pkt.

Za trafne wytypowanie zwycięzcy, jednak błędną różnicę punktową, od noty bazowej 60 pkt. odejmujemy różnicę pomiędzy typem, a wynikiem uzyskanym na torze.

Przykład: Falubaz - Unia Leszno, typ: 50:40, wynik: 46:44. Gracz trafnie wytypował zwycięstwo gospodarzy, jednak zamiast 10 pkt. różnicy Falubaz wygrał 2 pkt. Gracz otrzymuje 52 pkt (60-8=52).

W przypadku szczególnie dużej pomyłki w oszacowaniu skali zwycięstwa (np. typ: 46:44, wynik: 75:0) najniższym wynikiem możliwym do uzyskania jest 0 pkt.

Mecze przerwane, ale w myśl regulaminu rozgrywek o DMP zaliczone do tabeli - uznajemy z taką różnicą punktową z jaką zakończyły się na torze. Gracz trafnie typujący tę różnicę otrzymuje komplet punktów niezależnie od ilości odjechanych wyścigów.

Przykład: Falubaz - Unia Leszno typ 50:40, wynik 47:37 (mecz przerwany po XIV biegu). Gracz trafnie wytypował zwycięstwo gospodarzy oraz różnicę punktową i otrzymuje komplet 60 pkt.

Walkowery, ucieczki z toru, "lokalne podtopienia", wałki mniejsze i wały większe - anulujemy.

Mecze przełożone wcześniej decyzją Speedway Ekstraligi - nie typujemy. Mecze przełożone, które odbędą się do 14 dni od daty pierwotnej - zaliczamy do danej kolejki.

Premia dla zwycięzcy każdej kolejki: +20 pkt.

Zmiany: dopuszczalna 1 zmiana dla posiadaczy pakietu Premium, 2 zmiany dla posiadaczy Premium Plus.

Jedynym źródłem wyników są: oficjalna strona speedwayekstraliga.pl oraz pzm.pl

Grand Prix

Typujemy 5 najlepszych zawodników każdego turnieju (4 w wielkim finale i najlepszego spoza finału).

Uwaga: Dla pierwszej czwórki decydująca jest kolejność na mecie w wyścigu finałowym (bieg 23), dla piątego zawodnika - liczba zdobytych punktów w trakcie całego turnieju.

Za trafne wytypowanie zwycięzcy turnieju - 70 pkt.

Za trafne wytypowanie zawodnika na jednym z miejsc od II do V - 50 pkt.

Za trafne wytypowanie zawodnika w top5 turnieju, ale na innym miejscu - 30 pkt.

Przykład: Grand Prix Nowej Zelandii 2013. Typy: 1. Hampel, 2. Hancock, 3. Holder, 4. Gollob, 5. Ward.

Oficjalne wyniki (za speedwaygp.com): 1. Hampel, 2. Gollob, 3. Pedersen, 4. Hancock, 5. Ward.

Gracz otrzymuje 170 punktów. Cząstkowa punktacja: Hampel - 80 pkt, Hancock - 20, Holder - 0, Gollob - 20, Ward - 50.

W przypadku równej liczby punktów kilku zawodników - decydują zasady SGP.

Premia dla zwycięzcy typowania: +15 pkt.

Zmiany: dopuszczalne 3 zmiany dla posiadaczy pakietu Premium, 5 zmian dla posiadaczy Premium Plus.

Jedynym źródłem wyników jest oficjalna strona cyklu speedwaygp.com

Drużynowe

Typujemy 4 najlepsze drużyny oraz 5 najlepszych zawodników każdego turnieju.

Obowiązuje kolejność 1-5 (od najwyżej do najniżej punktującego).

Za trafne wytypowanie najlepszej drużyny - 50 pkt.

Za trafne wytypowanie drużyny na miejscach II-IV - 30 pkt.

Za trafne wytypowanie najlepiej punktującego zawodnika w danym turnieju - 30 pkt.

Za trafne wytypowanie zawodnika na jednym z miejsc od II do V - 25 pkt.

Za trafne wytypowanie zawodnika w top5 turnieju, ale na innym miejscu - 15 pkt.

Nie ma ograniczenia liczby zawodników z jednej reprezentacji.

Obowiązują rezerwy taktyczne oraz "joker" (punktowany: 6-4-2-0).

W przypadku równej liczby punktów dwóch lub więcej zawodników decydują:

A - wyższa liczba zwycięstw, II, III, IV miejsc (przy czym IV msc. stoi wyżej niż D,U,W,T).

B - wynik bezpośrednich pojedynków.

C - najlepszy czas dnia (jeżeli notowano).

Obowiązują wyniki podane na oficjalnej stronie organizatora

Premia dla zwycięzcy typowania: +15 pkt.

Zmiany: dopuszczalne 3 zmiany dla posiadaczy pakietu Premium, 5 zmian dla posiadaczy Premium Plus

IME / SEC:

Typujemy 5 najlepszych zawodników każdego turnieju (4 w finale i najlepszego spoza finału).

Uwaga: Dla pierwszej czwórki decydująca jest kolejność na mecie w wyścigu finałowym, dla piątego zawodnika ilość zdobytych punktów w trakcie całego turnieju.

Za trafne wytypowanie zwycięzcy turnieju - 70 pkt.

Za trafne wytypowanie zawodnika na jednym z miejsc od II do V - 50 pkt.

Za trafne wytypowanie zawodnika w top5 turnieju, ale na innym miejscu - 30 pkt.

W przypadku równej liczby punktów kilku zawodników - decydują zasady SEC.

Premia dla zwycięzcy typowania: +15 pkt.

Zmiany: dopuszczalne 3 zmiany dla posiadaczy pakietu Premium, 5 zmian dla posiadaczy Premium Plus

Jedynym źródłem wyników jest oficjalna strona cyklu speedwayeuro.com

Zawody parowe: Speedway Best Pairs i Mistrzostwa Polski Par Klubowych

Typujemy 5 najwyżej sklasyfikowanych par w turnieju.

Obowiązuje kolejność 1-5 (od najwyżej do najniżej punktującego).

Za trafne wytypowanie najlepszej pary - 70 pkt.

Za trafne wytypowanie pary na jednym z miejsc od II do V - 50 pkt.

Za trafne wytypowanie pary w top5 turnieju, ale na innym miejscu - 30 pkt.

Premia dla zwycięzcy typowania: +15 pkt.

Zmiany: dopuszczalne 3 zmiany dla posiadaczy pakietu Premium, 5 zmian dla posiadaczy Premium Plus

Obowiązują wyniki podane na oficjalnej stronie organizatora.

IMP/krajowe:

Typujemy 5 najlepszych zawodników turnieju (4 w finale i najlepszego spoza finału).

Uwaga: Dla pierwszej czwórki decydująca jest kolejność na mecie w wyścigu finałowym, dla piątego zawodnika ilość zdobytych punktów w trakcie całego turnieju.

Za trafne wytypowanie zwycięzcy turnieju - 70 pkt.

Za trafne wytypowanie zawodnika na jednym z miejsc od II do V - 50 pkt.

Za trafne wytypowanie zawodnika w top5 turnieju, ale na innym miejscu - 30 pkt.

W przypadku równej liczby punktów kilku zawodników - decydują zasady IMP lub zasady danego turnieju.

Premia dla zwycięzcy typowania: +15 pkt.

Zmiany: dopuszczalne 3 zmiany dla posiadaczy pakietu Premium, 5 zmian dla posiadaczy Premium Plus.

Jedynym źródłem wyników jest oficjalna strona PZM pzm.pl lub strona organizatora turnieju.


Regulamin

REGULAMIN KONKURSU - Typer.PoKredzie.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest portal PoKredzie.pl (dalej zwany „Organizatorem”). Sprzedawcą usług odpłatnych jest firma e9 emea Łukasz Piguła, adres: Dębina 100, kod pocztowy 32-712, NIP 8733116984, REGON 365986053.

2. Biuro Obsługi Klienta dostępne jest elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej typer@pokredzie.pl

3. VI edycja Konkursu trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r. Kolejne edycje będą obejmować każdorazowo sezon żużlowy od końca marca do października.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 poz. 1540).

5. W VI edycji Organizator przewiduje uhonorowanie najlepszych żużlowymi upominkami w następujących klasyfikacjach:

a) w klasyfikacji generalnej Typera.PoKredzie.pl:

b) w klasyfikacji generalnej kobiet:

c) w klasyfikacji cząstkowej - PGE Ekstraliga

d) w klasyfikacji cząstkowej - Grand Prix

e) w klasyfikacji cząstkowej - Drużynowy Puchar Świata

f) w klasyfikacji cząstkowej - Nice PLŻ

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania nagród za klasyfikację generalną i klasyfikacje cząstkowe oraz do zmiany liczby oraz wysokości nagród w trakcie trwania każdej z edycji Konkursu.

7. Wzięcie udziału w Konkursie i dokonanie rejestracji w subdomenie typer.pokredzie.pl portalu PoKredzie.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Organizator Konkursu zobowiązuje się przestrzegać w szczególności zasad opisanych w art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883). Organizator informuje uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów promocyjnych, reklamowych, informacji o kolejnych konkursach lub innych form promocji organizowanych przez Organizatora. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

8. Informacje o Konkursie, regulamin oraz panel użytkownika do obsługi typowania są dostępne na stronie internetowej Organizatora pod adresem typer.pokredzie.pl

9. Korzystanie z Typera (w szczególności wybór opcji zapamiętania danych logowania) przez użytkownika jest równoznaczne z jego zgodą na stosowanie tymczasowych plików czyli tzw. ciasteczek ("cookies").

10. Korzystanie z Typera odbywa się zarówno w formie bezpłatnej, jak i w formie płatnej poprzez zakup abonamentów uprawniających do określonych świadczeń podczas trwania Konkursu.

§2. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest obywatelem polskim i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jednego z krajów UE.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, będącego ustawowym przedstawicielem niepełnoletniego.

3. Uczestnik musi być zarejestrowanym użytkownikiem subdomeny typer.pokredzie.pl portalu PoKredzie.pl (musi mieć utworzone aktywne konto użytkownika).

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Przed przystąpieniem do konkursu Uczestnik powinien uzupełnić następujące dane konta użytkownika:

a) adres e-mail

b) hasło

Oraz opcjonalnie:

c) płeć

d) rok urodzenia

e) miejscowość

Pozostałe dane: imię i nazwisko oraz adres podawane są przez zwycięzców Konkursu tylko do wiadomości Organizatora po zakończeniu rywalizacji. Podanie danych jest dobrowolne i ma na celu wyłącznie przekazanie nagród.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia danych określonych w punkcie 5. po zakończeniu konkursu.

7. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto użytkownika. Niedozwolone jest utworzenie przez jednego Uczestnika kilku kont użytkownika w Typerze. W przypadku ujawnienia naruszenia tego postanowienia Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu i anulować przyznane mu nagrody.

8. Jeżeli z jednego adresu IP korzystać będzie dwóch lub więcej Użytkowników, obowiązek poinformowania o tym fakcie Organizatora przed przystąpieniem do rywalizacji spoczywa na Użytkowniku.

9. W przypadku wystąpienia szczególnych czynników losowych lub ujawnienia prób niepowołanego dostępu, ingerencji zewnętrznej, włamania do serwera i innych, mających istotny wpływ na przebieg rywalizacji, Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia adekwatnych kroków technicznych oraz prawnych, skutkujących przywróceniem właściwego trybu działania Typera oraz poszanowania zasad uczciwej rywalizacji w Konkursie.

§3. Zasady Konkursu

1. Konkurs polega na zbieraniu punktów do klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji dodatkowych w danym sezonie.

2. Uczestnik zbiera punkty po uprzedniej autoryzacji, tj. po zalogowaniu się na stronie Typera za pomocą adresu e-mail oraz hasła, podanych przy rejestracji.

3. Uczestnik zbiera punkty za wytypowanie wyników zawodów żużlowych, na zasadach każdorazowo wymienionych w zakładce „Zasady gry” typer.pokredzie.pl/zasady-gry

4. Organizator zobowiązany jest każdorazowo przed startem danej edycji zamieszczać pełny wykaz punktacji w „Zasadach gry”, przynajmniej na 7 dni przed startem pierwszych zawodów sezonu.

5. Typowanie rozpoczyna się najwcześniej na 7 dni (168 godzin) przed zawodami, a kończy w minucie planowanego rozpoczęciem danych zawodów żużlowych.

6. Jeżeli termin rozpoczęcia zawodów ulegnie zmianie lub zmieniona zostanie ich formuła, zasady punktacji pozostają bez zmian - chyba że Organizator postanowi inaczej, o czym poinformuje na stronie Typera lub za pośrednictwem portalu www.PoKredzie.pl lub konta PoKredzie na facebooku.

7. Punkty przyznawane są Uczestnikowi w momencie wprowadzenia wyników przez Organizatora do systemu Typera, nie później niż 72 godziny po zakończeniu ostatniego wyścigu danych zawodów i ogłoszeniu oficjalnych wyników przez Międzynarodową Federację Motocyklową (FIM) lub Polski Związek Motocyklowy (PZM).

8. Punkty przyznawane Uczestnikom w kolejnych zawodach są sumowane – suma punktów stanowi o lokacie Uczestnika w klasyfikacji generalnej.

9. Uczestnicy po każdym konkursie tworzą ranking według liczby zgromadzonych punktów w kolejności malejącej (klasyfikacja generalna). Ranking ten jest stale widoczny na stronie głównej Typera i aktualizowany po wprowadzeniu wyników zawodów do systemu Typera.

10. Oprócz klasyfikacji generalnej, obejmującej typowanie we wszystkich konkursach sezonu, Organizator w każdej kolejnej edycji może wprowadzić dodatkowe klasyfikacje, m.in.:

klasyfikację obejmującą typowanie w indywidualnych zawodach Speedway Grand Prix;

klasyfikację obejmującą typowanie w zawodach Drużynowego Pucharu Świata;

klasyfikację obejmującą typowanie w zawodach Indywidualnych Mistrzostw Europy;

klasyfikację obejmującą typowanie w zawodach Indywidualnych Mistrzostw Polski;

klasyfikację obejmującą typowanie w zawodach polskiej I ligi żużlowej;

klasyfikację obejmującą typowanie poszczególnych ligowych kolejek oraz całego sezonu polskiej Ekstraligi;

pozostałe, wedle ustaleń Organizatora, przy czym Uczestnicy o wprowadzeniu danej klasyfikacji muszą zostać poinformowani przynajmniej na 14 dni przed jej wprowadzeniem.

§4. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu oceny prawidłowości zgłoszeń i wyłonienia zwycięzców Konkursu Organizator powoła Jury Konkursu.

2. W skład Jury wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

4. Nagrody są przyznawane Uczestnikom, którzy po zakończeniu danego sezonu uzyskali najwyższą liczbę punktów w poszczególnych klasyfikacjach.

5. Informacja o nagrodach, ich liczbie oraz sponsorach zostanie podana osobno dla każdej edycji Konkursu.

6. Organizator nie przewiduje zamiany nagród ani wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu nagrody rzeczowe.

7. W przypadku, gdy tę samą sumę punktów uzyskał więcej niż jeden Uczestnik, nagrodę o wyższej wartości otrzymuje ten Uczestnik, który w trakcie całego sezonu zajął więcej pierwszych miejsc w Typerze; jeśli również ta liczba jest równa, to miejsc drugich, trzecich itd.

8. W celu uzgodnienia szczegółów przekazania nagrody, po zakończeniu konkursu Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą drogą e-mailową na adres podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik jest zobowiązany do kontaktu zwrotnego w ciągu 21 dni od zakończenia Konkursu.

§5. Postępowanie reklamacyjne i odstąpienie od umowy nabycia usług płatnych

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej podane w §1 pkt 1 i §1 pkt 2. Sprzedawca (Organizator) niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

5. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

§6. Przerwy techniczne

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników z Serwisu spowodowany siłą wyższą.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych jego aktualizacją, pracami konserwacyjnymi lub pracami modernizacyjnymi. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§7. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca (Organizator) zbiera i przetwarza wyłącznie w celu przekazania nagród i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu w każdej chwili bez podania przyczyny, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu. O każdym z powyższych wydarzeń Organizator poinformuje Uczestników na stronie Typera lub za pośrednictwem portalu www.PoKredzie.pl lub konta PoKredzie na facebooku.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one z przyczyn niezależnych od Organizatora. Nie mogą być one podstawą do roszczeń ze strony Uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie i opóźnienia w realizowaniu usług przez podmioty zewnętrzne (np. Operatorów płatności online lub masowej wysyłki SMS). Usługi te realizowane są zgodnie z regulaminem firm - operatorów.

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez Uczestnika konkursu punktów niniejszego Regulaminu, w szczególności mogących rodzić niebezpieczeństwo odebrania nagrody przez osobę nieuprawnioną.

5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z Regulaminu, Organizator ma prawo do anulowania zdobytych przez Uczestnika punktów, udzielenia Uczestnikowi pisemnego ostrzeżenia lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

6. Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej Organizatora w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać: login konkursowy, imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz dokładny opis i powód reklamacji. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

7. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wzięcia udziału w Konkursie.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Jury Konkursu.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

10. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

11. Wszelkie ewentualne spory, które mogą powstać w trakcie trwania Konkursu, a nie mogą zostać rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

12. Materiałów niezamówionych Organizator nie zwraca.


(25.05.2018 r.) Aktualizacja polityki prywatności

Nasza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Organizator Konkursu jest jednocześnie Administratorem Danych Osobowych.


Potrzebuję pomocy | O Typerze | Aplikacja mobilna | ikona Strona główna PoKredzie.pl
Typer Żużlowy PoKredzie.pl © 2014-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.
elast.net